Fritt ord-stipend

Fitjar folkebibliotek har i lag med Stord folkebibliotek fått støtte på kr 50 000,- til prosjektet "Nett i livet - eller livet på nett". Med utgangspunkt i samtidsromanar ynskjer biblioteka å...

Litteraturdebatt på Bømlo folkebibliotek

Støtte på 50 000 frå Fritt ord – Bømlo folkebibliotek og Bømlo kulturhus

Bømlo folkebibliotek har i lag med Bømlo kulturhus fått støtte på 50 000 frå fritt ord til eit litterært...

Kaspar og krokodillen19.08.2014 - 11:19

På laurdag kjem Mette og Kjell Wernøe Dukketeatervirksomhet til...

Mange flinke ungar har bukt sommar til å lese bøker
Populært å ta leseknappen12.08.2014 - 12:16

Det har jammen blitt lest på Bømlo i sommar! Me får stadig inn leseskjema frå ungar som har vore flinke å lese. Hugs å levere inn leseskjema før 1. september. Enten i biblioteket eller på skulen....


Odd Harald Opdal er tilsett som ny assistent i 20,67% stilling etter at Kari Fedøy gjekk av med pensjon tidlegare i år. Han er svært filminteressert, og har og god greie på engelsk og norsk...

Bokbussruta Haust 201427.06.2014 - 10:43

No er bokbussruta for haust 2014 klar. Du kan snart få den i nærbutikkar og biblioteket på Husnes. Men du kan allereie lesa den som pdf...


Biblioteka i Etne og Skånevik vil også i år arrangera «Lesesommar» for barn og unge.

Alle barn og unge som oppheld seg i Etne eller Skånevik i sommar kan være med. Ein samlar armband i ulike...

Minibibliotek på Larsenkaien

Free Litle Library er ei slags rørsle eller organisasjon som oppmodar folk til å byggja og registrera små, gratis minibibliotek. – Prinsippet er at når du tek ei bok, så legg du ei igjen. Slik...

Fritt ord-stipend
Litteraturdebatt på Bømlo folkebibliotek
Mange flinke ungar har bukt sommar til å lese bøker
Minibibliotek på Larsenkaien
Fitjar
Fritt ord-stipend
Fritt ord-stipend til Fitjar og Stord folkebibliotek
Fitjar folkebibliotek har i lag med Stord folkebibliotek fått støtte på kr 50 000,- til prosjektet "Nett i livet - eller livet på nett". Med utgangspunkt i samtidsromanar ynskjer biblioteka å...
Bømlo
Litteraturdebatt på Bømlo folkebibliotek
Støtte på 50 000 frå Fritt ord – Bømlo folkebibliotek og Bømlo kulturhus
Støtte på 50 000 frå Fritt ord – Bømlo folkebibliotek og Bømlo kulturhus Bømlo folkebibliotek har i lag med Bømlo kulturhus fått støtte på 50 000 frå fritt ord til eit litterært debattprosjekt kalla...
Austevoll
Kaspar og krokodillen
På laurdag kjem Mette og Kjell Wernøe Dukketeatervirksomhet til biblioteket med forestillinga om Kaspar og krokodillen. Dette passar for aldersgruppa 2-10 år og varar ca. ein halv time. Dette er ei...
Bømlo
Mange flinke ungar har bukt sommar til å lese bøker
Populært å ta leseknappen
Det har jammen blitt lest på Bømlo i sommar! Me får stadig inn leseskjema frå ungar som har vore flinke å lese. Hugs å levere inn leseskjema før 1. september. Enten i biblioteket eller på skulen. Den...
Austevoll
Ny medarbeidar på biblioteket
Odd Harald Opdal er tilsett som ny assistent i 20,67% stilling etter at Kari Fedøy gjekk av med pensjon tidlegare i år. Han er svært filminteressert, og har og god greie på engelsk og norsk...