No kan du låna på automat Hovudbiblioteket i kulturhuset har fått to automatar som kan nyttast til både utlån og innlevering av media. - Me har allereie hatt ein utlånsautomat i eitt år. Det nye...

Boksal på biblioteket24.09.2014 - 10:49

SAL AV BARNE- OG UNGDOMSBØKER PÅ BIBLIOTEKET

Tysnes folkebibliotek har framleis ei rekkje kasserte bøker frå skulebiblioteket for sal. Fyll opp ein STOR handlepose for 100 kr - eller...

Utstilling av Annedokker24.09.2014 - 08:27

Gunn Inger Wåla Høyland stiller ut Annedokker produsert av Åsmund S. Lærdal frå Stavanger. Han begynte å produsera dokker i 1950 og heldt fram heilt til på 70-talet. Dei første hadde faste auge og...

Dørvoktar
Dørvoktarar05.09.2014 - 11:16

Kom og sjå den flotte utstillinga laga av Leif Hedman. Treskulpturane er laga med inspirasjon frå vikingtida og kan sjåast på biblioteket frå 5.09-11.09.2014


På torsdag startar biblioteket med filmvisingar. Første film ut er ein skikkelig klassikar, nemleg On the Waterfront frå 1955. Filmen vann heile åtte Oscar-statuettar blant anna for beste film,...


I høve 10 års-markeringa for Tysneshallen sundag 7. september vil Tysnes folkebibliotek ha ope for publikum kl 13-16. I samarbeid med bladet Tysnes opnar utstillinga "Ein alternativ sentrumsplan...

Fritt ord-stipend

Fitjar folkebibliotek har i lag med Stord folkebibliotek fått støtte på kr 50 000,- til prosjektet "Nett i livet - eller livet på nett". Med utgangspunkt i samtidsromanar ynskjer biblioteka å...

Litteraturdebatt på Bømlo folkebibliotek

Støtte på 50 000 frå Fritt ord – Bømlo folkebibliotek og Bømlo kulturhus

Bømlo folkebibliotek har i lag med Bømlo kulturhus fått støtte på 50 000 frå fritt ord til eit litterært...

Dørvoktar
Fritt ord-stipend
Litteraturdebatt på Bømlo folkebibliotek
Tysnes
Maritimt på Sundagsakademiet
På det andre Sundagsakademiet som vert arrangert denne hausten skal det handla om både Den norske Amerika-lina og den såkalla jåttseglinga.
Kvinnherad
Leik og liv i 1814 - ei framsyning for dei som er i småskulen eller har vore det
Korleis var det å vere barn i tida rundt 1814? Bli med forteljar og skodespelar Merete Gauden på ei reise tilbake i tid. I framsyninga får du vite noko om korleis barn hadde det i gamle dagar. Ikkje...
Stord
No kan du låna på automat på Stord
No kan du låna på automat Hovudbiblioteket i kulturhuset har fått to automatar som kan nyttast til både utlån og innlevering av media. - Me har allereie hatt ein utlånsautomat i eitt år. Det nye no...
Tysnes
Boksal på biblioteket
SAL AV BARNE- OG UNGDOMSBØKER PÅ BIBLIOTEKET Tysnes folkebibliotek har framleis ei rekkje kasserte bøker frå skulebiblioteket for sal. Fyll opp ein STOR handlepose for 100 kr - eller enkeltvis kr 5....
Etne
Utstilling av Annedokker
Gunn Inger Wåla Høyland stiller ut Annedokker produsert av Åsmund S. Lærdal frå Stavanger. Han begynte å produsera dokker i 1950 og heldt fram heilt til på 70-talet. Dei første hadde faste auge og...